buğdayısifət

buğdayısifət
bax buğdayı. Bunların <əsirlərin> içində buğdayısifət, qonur gözlü, uzun kirpikli bir qız vardı. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • eynək — <ər. eyn və fars. . . . ək> bax gözlük. <Yarməmməd> gözünə eynək taxıb stolun dalında oturmuşdu. M. İ.. Tahir sümük çərçivəli eynək taxmış ucaboy, buğdayısifət, qıvrımsaç alimi yaxşı xatırlayırdı. M. Hüs.. . . Sonanın atası başında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irigöz(lü) — sif. Gözləri iri olan. İrigöz qız. İrigöz oğlan. – Bunların <əcnəbilərin> arasında ucaboylu, irigözlü, buğdayısifət bir gənc vardı. Ç.. İrigöz, yastıburun Validənin görüşü hamıya mane olur. H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ortabablıq — is. Orta yaşda, orta vəziyyətdə olma. <İmanov> ortaboylu, bozumtul qısa saçlarını geri daramış, buğdayısifət, gözləri tünd qara, gülümsər bir kişi idi. M. Hüs.. Ortaboy ağ kəlağayılı bir qadın irəli yeridi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qonurgöz(lü) — sif. Gözləri qonur (şabalıdı) olan. Bunların <əsirlərin> içində buğdayısifət, qonurgözlü, uzun kirpikli bir qız vardı. Ç.. İdris . . qonurgözlü bu qızı tanımışdı. Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sümük — is. 1. İnsan və onurğalı heyvan skeletinin ayrı ayrı tərkib hissəsi. Qol sümüyü. Baldır sümüyü. – <İmanqulunun> bədəni elə tərpənirdi ki, elə bil heç sümüyü yox idi. Ç.. <Məsmə> özünü bərkə verən kimi kürəklərindən ağrı qopur,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taxmaq — f. 1. İki şeyin uclarını bir birinə keçirmək, ilişdirmək, yaxud bir şeyi başqa bir şeyə keçirmək. Kişi müştüyə taxmaq istədiyi papirosa sığal verirdi. M. C.. <Bəyim xala> . . bağırsaq kimi çözələnən rezin borunun bir ucunu su kranına taxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”